לאחר כ- 27 שנות פעילות ענפה וסיוע לעשרות אלפי ילדים המרותקים לביתם,

עמותת תללי"ם (תמיכה לימודית לתלמידים מרותקים) נמצאת כעת בהליכי סגירה,

ומסיימת את פעילותה ותרומתה לקהילה.

לכל שאלה / פניה או בקשה, ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל tlalim2017@gmail.com